Een stap die de deur opent naar een nieuw leven. Een leven met elkaar. Samen dingen delen. Een toekomst met nieuwe verantwoordelijkheden en uitdagingen.

Wat zijn de zaken die geregeld moeten worden? Wat gaat de toekomst ons brengen? Maar vooral wat wil ik dat de toekomst ons brengt? Wat zijn onze wensen en hoe kunnen wij deze realiseren?

Hoe zou het zijn om inzicht te krijgen in wat samenwonen voor ons betekent?  Inzicht dat ons in staat stelt de juiste keuzes te maken. Keuzes die ons helpen het leven te leven dat wij graag willen leven.

En wanneer we vervolgens financiële producten nodig hebben, hoe krijgen we dan de producten die het beste aansluiten bij onze wensen?

Aandachtspunten:

 • gevolgen voor gemeenschappelijke en individuele wensen en doelstellingen
 • herziening budgettering
 • verdeling van inkomsten
 • wat valt onder kosten van de huishouding
 • verrekening kosten van de huishouding
 • gezamenlijke woning moet wel of niet gezamenlijk eigendom worden
 • gevolgen als een partner meer geld aan rente en aflossing van hypotheek bijdraagt
 • positie van degene die intrekt bij de partner die enig eigenaar is van het huis
 • eigendomsrechten van voor gezamenlijke rekening aangeschafte spullen
 • regeling van de aantoonbaarheid dat bepaalde zaken niet gemeenschappelijk zijn
 • al dan niet gezamenlijk huurderschap van het huis
 • aanmelding van elkaar als begunstigde voor het partnerpensioen
 • zorg voor elkaar bij een voortijdig overlijden
 • polisopmaak en splitsing premies
 • gevolgen van uit elkaar gaan