Een keerpunt in mijn leven. Wat komt hier allemaal bij kijken en wat moet er allemaal worden geregeld? Het afsluiten van een periode, maar ook een nieuw begin.

Hoe zou het zijn om inzicht te krijgen in wat deze nieuwe fase voor mij betekent? Inzicht dat mij in staat stelt de juiste keuzes te maken. Keuzes die mij helpen het leven te leven dat ik graag wil leven..

En wanneer ik als gevolg van mijn pensionering financiële producten nodig heb, hoe krijg ik dan de producten die het beste aansluiten bij mijn wensen?

Aandachtspunten:

  • wensen na pensionering
  • keuze inzet pensioen(en) (hoog-laag, uitruil partnerpensioen, ingangsdatum)
  • aanvraag AOW
  • gevolgen hypotheekrenteaftrek
  •  fiscaliteit
  • inzet lijfrente(n)
  • aanwending vermogen