Wij zien dat (mensen in) organisaties, bij gebrek aan een beter alternatief genoegen nemen met bestaande structuren die meer en meer knellen en minder en minder werken. Hierbij geloven wij dat het denken vanuit betekenis de sleutel tot duurzaam rendabele organisaties is. Organisaties waarin mensen werken vanuit hun persoonlijke drijfveren, primair gericht op het belang van anderen. Organisaties waarvan de mensen zich realiseren dat het streven naar winst niet betekenisvol is maar het streven naar betekenis wel winstgevend.

Het is onze passie om mensen in organisaties te helpen optimaal van betekenis te kunnen zijn zonder hierin belemmerd te worden door zichzelf en/of door anderen.

Een onderneming starten

 • missie, visie, strategie
 • ondernemersplan
 • ondernemingsvorm
 • pensioen
 • overlijden
 • arbeidsongeschiktheid

Onderneming financieren 

 • opstellen kredietadvies rapport
 • begeleiding aanvraag financiering
 • (her)structureren bedrijfsfinancieringen

Onderneming beëindigen

 • financiële gevolgen
 • fiscale gevolgen
 • juridische gevolgen