Wat zijn de gevolgen hiervan op het leven zoals wij dat nu kennen? Maar wat willen wij vooral dat de toekomst ons brengt?

Hoe zou het zijn om inzicht te krijgen in wat deze nieuwe fase voor ons betekent?  Inzicht dat ons in staat stelt de juiste keuzes te maken. Keuzes die ons helpen het leven te leven dat wij graag willen leven.

En wanneer we vervolgens financiële producten nodig hebben, hoe krijgen we dan de producten die het beste aansluiten bij onze wensen?

Aandachtspunten:

  • gevolgen inkomen
  • kinderuitgaven
  • studiefinanciering
  • kinderregelingen
  • financiële zekerheid bij een voortijdig overlijden
  • juridisch (testament, voogdij, bewindvoering, erkenning, ouderijk gezag)