De wereld om ons verandert in een rap tempo. De digitale snelweg speelt hier een enorme belangrijke rol in. Zo belangrijk zelfs dat veel partijen die actief zijn in de financiële dienstverlening overtuigd zijn dat het adviesproces grotendeels vervangen kan worden door deze digitalisering. Kijkend naar hun toegevoegde waarde, dan komen termen als “het klantbelang centraal”, transparantie, onafhankelijkheid en kennis altijd bovendrijven. Daar geloven wij als Uzeker niet in. En juist niet in deze tijd, waar de Nederlandse overheid zich op allerlei fronten terug trekt. Natuurlijk zijn wij ook transparant, stellen we de klant centraal, en zijn we onafhankelijk. Maar daar maken we niet het verschil. Het verschil zit hem in Aandacht met een Hoofletter A.

Aandacht voor uw diepere levensdoelen
Veel financiële adviezen worden met een product (hypotheek / verzekering etc.) als uitgangspunt geschreven. Bij Uzeker niet. Wij zijn van mening dat iedere klant, met veel of weinig geld, diepere wensen heeft die als uitgangspunt dienen bij het opstellen van een financieel plan. Producten zijn in veel gevallen een noodzakelijk kwaad, maar vormen voor ons niet de basis van onze dienstverlening. Ter illustratie: bij ieder hypotheek- of Financial Lifestyle hanteren plannen we altijd 4 gesprekken in. Gesprek 2 staat in teken van uw echte levensdoelen en gewenste lifestyle.

Aandacht voor uw lifestyle, niet alleen voor uw inkomsten
We zien in de praktijk veel financiële adviesrapporten die gemaakt zijn door louter naar het inkomen te kijken (en vaak ook nog eens de bruto inkomens). Dit resulteert erin dat 10 mensen met dezelfde bruto inkomsten allemaal hetzelfde (hypotheek)advies krijgen, terwijl deze 10 mensen qua lifestyle (uitgaven) echt allemaal anders in het leven staan. De één heeft dure hobby’s, de ander gaat graag meerdere keren per jaar op vakantie. Weer iemand anders heeft 4 kinderen, en de ander geen.

Aandacht voor uw portemonnee
Uzeker kijkt verder dan alleen de map met financiële producten. Zo attenderen en motiveren we mensen om bijvoorbeeld jaarlijks van energieleverancier te wijzigen of het abonnement van de wegenwacht kritisch te bekijken. Omdat we altijd provisieloos hebben gewerkt, hebben we ook geen enkel belang bij het product dat u via onze bemiddeling lopen. Als blijkt dat de concurrent (bijvoorbeeld een Direct Writer een beter product heeft, zullen we u altijd adviseren om voor dit betere product te gaan.

Aandacht voor iedere klant
Wij geloven niet in een aparte ingang voor vermogende klanten. Uiteraard verdient een complex financieel vraagstuk meer aandacht dan een simpele case maar wij maken geen onderscheid in rijke en minder rijke klanten. Onze dienstverlening is voor iedereen toegankelijk.

Aandacht nu, maar zeker ook in de toekomst
Bijna alle financiële plannen hebben een houdbaarheidsdatum van maximaal 1 jaar. Dit komt met name door de cotinue stroom aan wijzigingen vanuit de overheid (opschuiven pensioenleeftijd, afschaffen studiefinanciering, zorgkosten voor eigen rekening, afbouwende hypotheekrenteaftrek) maar zeker ook door de wijzigingen die klanten in hun eigen leven meemaken (verandering van baan, verandering van pensioenfonds, krijgen van kinderen, minder werken, arbeidsongeschikt of werkloos raken

Aandacht voor zaken die u niet opvallen
Veel klanten geven aan dat ze ons zullen informeren wanneer er wijzigingen in hun situatie plaatsvinden. Helaas blijken er in de praktijk weinig mensen te zijn die dit ook doen. Dit is geen onwil maar mensen zien niet atijd de link tussen een ogenschijnlijke kleine wijziging en een mogelijk zeer impactvol gevolg. Wijziging van werkgever of parttime gaan werken zijn hier een paar voorbeelden van.

 

Aandacht voor andere, niet-financiële zaken
Wij willen uw Most Trusted Advisor worden. Dat betekent van wieg tot graf. In de basis voor allerlei financiële zaken zoals uw hypotheek, uw pensioen, uw belastingaangifte en uw spaargeld. Maar om u goed te kunnen adviseren, willen wij u graag beter leren kennen. We willen uw drijfveren snappen, uw relatie met geld en uw diepere wensen en doelstellingen. Pas als we deze kennen, kunnen we u van dienst zijn. Niet alleen als adviseur, maar zeker ook als coach.

 

Aandacht als oprechte interesse, niet omdat het moet
Het ontzorgen van mensen, het tonen van oprechte interesse behoort tot het DNA van al onze medewerkers. Daarop hebben we ze geselecteerd. Oprechte interesse is basisvoorwaarde nummer één voor ons succes.

 

Aandacht waar je van op aan kunt
Wij leggen onze afspraken keurig vast in een Service Level Agreement. U weet van te voren precies wat u krijgt voor uw geld. Komen wij de afspraken in de SLA niet na, dan krijgt u uw geld terug. En als blijkt dat u onverhoopt toch niet zo tevreden bent over onze dienstverlening, dan vinden we dat u het contract met ons altijd per direct moet kunnen opzeggen.
Aandacht voor veranderingen
Wij van Uzeker willen altijd voorop lopen als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Een goed voorbeeld is het ontstaan van ons kantoor. Het in de politieke wandelgangen gesuggereerde provisieverbod was de aanleiding van het bestaan van ons kantoor. Waar veel collega’s het als een enorm obstakel ervaarden en de stap naar provisieloos alsmaar uitstelden tot het in 2012 een verplichting werd, werkten wij als één van de eersten volledig provisieloos. In onze ogen de enige manier om echt je onafhankelijkheid te tonen.