Informatie en toegankelijkheid van deze site
Üzeker Financieel Advies besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op haar website. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie aangeboden op de website is algemeen van aard en op geen enkele manier bedoeld als persoonlijk advies. Üzeker Financieel Advies houdt zich het recht voor de informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf. Üzeker Financieel Advies sluit alle aansprakelijkheid uit voor de directe en indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van de website van Üzeker Financieel Advies en/of door storingen in de toegankelijkheid van de website. Üzeker Financieel Advies biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Üzeker Financieel Advies dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Üzeker Financieel Advies onderhouden en Üzeker Financieel Advies heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Üzeker Financieel Advies geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Virussen
Üzeker Financieel Advies garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Üzeker Financieel Advies dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

 

Helmond, juli 2015