Wanneer heeft een ondernemer recht op bijstand van de gemeente?

In het laatste kwartaal van 2017 hebben meer zelfstandige ondernemers bijstand aangevraagd bij de gemeente. Wanneer bestaat er recht op bijstand?

In het vierde kwartaal van 2017 hebben ondernemers 15 procent vaker bijstand aangevraagd bij de gemeente. Tenminste als je het vergelijkt met het derde kwartaal van 2017. Als je het vergelijkt met het laatste kwartaal van 2016 gaat het om een daling van 8 procent. Dit heeft Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf bekend gemaakt. Deze gegevens zijn gebaseerd op het aantal keren dat er een beroep is gedaan op de regeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) bij ongeveer driehonderd gemeenten. Het gaat hierbij niet alleen om aangevraagde uitkeringen, maar het kan ook gaan om verstrekte kredieten.

Wat houdt de regeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) in?

Ondernemers zijn de drijfveer onder onze economie. Als het financieel even tegen zit kunnen ondernemers terugvallen op deze regeling. Zodra de problemen het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen, kan er bijstand worden aangevraagd. De gemeenten voeren de regeling uit en kunnen dus bijstand verstrekken. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een renteloze lening of als tijdelijke aanvulling op het inkomen van de ondernemer. Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf wel levensvatbaar moet zijn. Er wordt niet geïnvesteerd als het een kansloze missie is.

Wanneer helpt de gemeente?

Ondernemers die even niet in staat zijn om voldoende te verdienen met het ondernemerschap, kunnen bij de gemeente aankloppen. De gemeente zorgt in dat geval voor een aanvulling van het inkomen tot het bijstandsniveau. De uitkering loopt maximaal 12 maanden door. De gemeente kan besluiten om de uitkering 24 maanden te verstrekken. Maar het is niet altijd een gift. Zodra de ondernemer weer winst maakt, volgt eventueel terugbetaling. Dit is ter beoordeling aan de gemeente. Een voorwaarde voor de financiële hulp is dat de ondernemer aan het urencriterium voldoet, dus minimaal 1.225 uren in de onderneming werken. Er wordt vanuit gegaan dat eerst wordt geprobeerd om bij een bank of een borgstellingsfonds het noodzakelijke geld te lenen.

Iedereen heeft recht op inkomen op het bijstandsniveau

Werknemers hebben recht op een inkomen op bijstandsniveau. Logisch dat dit ook geldt voor ondernemers. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen met hulp van de gemeente een onderneming starten. Er moet natuurlijk wel een goed plan liggen. Het kan gaan om het behouden van een uitkering tijdens het opstarten van het bedrijf, maar het kan ook in de vorm van een lening.