Wat is het nut van een collectieve ongevallenverzekering?

Een collectieve ongevallenverzekering is er voor werkgevers die iets extra’s willen regelen voor hun medewerkers, tegen lage kosten. Wat voegt deze verzekering toe?

Als werkgever wil je het zo goed mogelijk regelen voor je mensen. Werkgevers die geen pensioenregeling hebben, laten die achterwege vanwege de hoge kosten. Vaak is dat onterecht, want ook voor een kleiner budget zijn er pensioenoplossingen. Als een pensioenregeling financieel toch niet haalbaar is, regel dan in ieder geval iets voor als de werknemers iets overkomt. De collectieve ongevallenverzekering is zeker van toegevoegde waarde.

Wat houdt de collectieve ongevallenverzekering in?

Door een noodlottig ongeval kunnen werknemers blijvend arbeidsongeschikt raken. Hierdoor komen ze uiteindelijk in de WIA terecht. Hier hoef je niets voor te regelen, deze uitkering geldt voor alle werknemers. De collectieve ongevallenverzekering kan in dat geval een uitkering verzorgen. Bij blijvende invaliditeit volgt er een eenmalige uitkering. Dit bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het aanpassen van het huis. Als lopen niet meer mogelijk is, kan op de begane grond een slaapkamer gerealiseerd worden. Bij overlijden door een ongeval volgt er ook een eenmalige uitkering.

Met de uitkering kan de financiële pijn verzacht worden

Na een ongeval volgt er een uitkering. Het kan gaan om een bedrag van 25.000 euro bij overlijden en 75.000 euro bij blijvende invaliditeit, maar hogere bedragen zijn ook mogelijk. De uitkering heeft geen invloed op de loondoorbetalingsplicht van de werkgever en op de uitkering uit de WIA. De hoogte van de uitkering na een ongeval kan ook gekoppeld worden aan het salaris. De premie voor een dergelijke verzekering kan beperkt blijven tot een paar euro per maand per medewerker.

De dekking is vaak ruimer

Naast de dekking bij overlijden en blijvende invaliditeit, kan de verzekering ook nog aanvullende dekkingen bevatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan repatriëring van het lichaam na overlijden in het buitenland en een tegemoetkoming in de extra kosten voor re-integratie en omscholing van medewerkers bij dreigende arbeidsongeschiktheid. Ook stagiaires kunnen meeverzekerd zijn in deze verzekering.

Waarom zou je een collectieve ongevallenverzekering afsluiten?

Vanuit de sociale regelingen is er al het nodige geregeld, maar dat wil nog niet zeggen dat het goed genoeg geregeld is. Je wilt jouw medewerkers ook helpen bij tegenspoed. Met de uitkering bij overlijden kunnen de nabestaanden financieel weer op gang worden geholpen. Het afsluiten van een collectieve ongevallenverzekering past goed bij een goed werkgeverschap.