Zzp’ers laten fiscale voordelen liggen

Uit onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de zzp’ers niet weet wat financiële ruimte is. Dat is niet zo vreemd. Wij leggen het uit.

Onderzoeksbureau GfK heeft onderzocht in hoeverre de financiële ruimte leeft bij zzp’ers. Bijna twee derde van de zzp’ers weet niet wat de term inhoudt. Onder de jonge zzp’ers tot 35 jaar oud weet zelfs driekwart niet wat het inhoudt. Dat is jammer, want het kan interessant zijn.

Wat houdt de financiële jaarruimte in?

Zelfstandigen moeten vaak zelf voor hun pensioen zorgen. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit te doen. Eén van de mogelijkheden is het gebruiken van de ruimte die de Belastingdienst biedt om een extra pensioenkapitaal op te bouwen. Je kunt een bedrag storten op bijvoorbeeld een geblokkeerde bankspaarrekening waarmee je een lijfrentekapitaal opbouwt. Het jaarlijks gestorte bedrag kun je aftrekken van het inkomen. Je krijgt dus een deel van de investering in jouw pensioenpot terug. De hoogte van het bedrag dat je maximaal mag storten is afhankelijk van meerdere factoren.

Hoeveel mag je jaarlijks storten in jouw pensioenpotje?

Je kunt het maximaal te storten bedrag berekenen met een zogenaamde jaarruimte berekening. Dit is een formule, waarbij de hoogte van de maximale storting voor het grootste deel afhankelijk is van jouw jaarinkomen. Het gaat hierbij om het inkomen van vorig jaar. Dit jaar kun je dus nog een lijfrentekapitaal opbouwen uitgaande van het inkomen over 2016. Het inkomen wordt voor de berekening gekort met een zogenaamde AOW-franchise. Dit is een bedrag van ongeveer 12.000 euro. Over het resterende bedrag mag je 13,8 procent rekenen. Stel, je hebt in 2016 een bedrag verdiend van 50.000 euro. Uitgaande van dit bedrag mag je aan lijfrentekapitaal storten van: 50.000 euro – 12.000 euro = 38.000 euro x 13,8 procent = 5.244 euro.

Als je wel pensioen opbouwt in een pensioenregeling of binnen de eigen onderneming, moet vaak nog een bedrag gekort worden op het bedrag dat je maximaal kunt storten.

Ook over eerdere jaren kun je de fiscale ruimte nog benutten

Heb je voorgaande jaren niet gestort ter aanvulling op de AOW? Dat kan nu nog over de afgelopen zeven jaren, maar let op. Er gelden wel regels bij het bepalen van het maximale bedrag.